Online verkenningsbijeenkomst: Samenleven jong & oud

  • 15:00 uur
  • 16:30 uur
  • Online, via MS Teams
  • HANNN

Bent u die jonge of oudere Groninger en met ervaring en/of ideeën over hoe jong en oud in Groningen kunnen samenleven?

Meldt u zich dan aan voor de online bijeenkomst op woensdag 17 juni!

Waarom?
Groningen is één van de veertig gemeenten die meedoet aan het landelijke programma Samen Ouder Worden (SOW). Ouder worden doen we allemaal en dat doen we niet alleen, maar sámen – in verbinding met de mensen om ons heen. SOW in Groningen zet in op het versterken van die intergenerationele verbindingen.
Ook door het coalitieakkoord van de gemeente Groningen 2019-2022 wordt de ontmoeting tussen jong en oud van harte ondersteund, onder meer om eenzaamheid bij zowel ouderen als jongeren te verminderen. 

Waarover?
Mooie ambities!? Daar gaan we graag over in gesprek met jongeren en ouderen zélf. Want hoe leven jong en oud in Groningen eigenlijk samen? Waar ontmoeten jongeren en ouderen elkaar? In wat voor vormen? Als buurtgenoten, vrijwilligers of deelnemers, club- of huisgenoten of ...? Wat is de aard van die contacten? Hoe ervaren jong en oud dat? En wat betekent het voor hen? We zijn benieuwd naar positieve als negatieve ervaringen en ideeën over hoe het beter/meer/anders zou kunnen.

Waartoe?
Deze verkenningsbijeenkomst is een initiatief van Humanitas (kartrekker SOW in Groningen) en de Universiteit van Humanistiek. Na een gezamenlijke inventarisatie van verschillende vormen van samenleven-jong-en-oud, selecteren we een aantal waar we in het bijzonder nieuwsgierig naar zijn. Die dragen we aan voor onderzoek van de UvH. Daarnaast verwachten we dat we de inzichten van de verkenning ook direct kunnen toepassen bij al onze al bestaande jong-en-oud-initiatieven.

Interessant? Denk mee, doe mee!
Stuur een e-mail naar Frouk Reehoorn, f.reehoorn@humanitas.nl U ontvangt dan een uitnodiging voor een MSteams-sessie. 

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network