Symposium en lectorinstallatie Lectoraat Wederkerigheid in leernetwerken

  • 13:00 uur
  • Hanzehogeschool Groningen Conferentiezaal De Appel (Zernikeplein 7 9747 AS Groningen)
  • HANNN
  • Zorg Innovatie Forum

Op 3 december wordt Jelly Zuidersma geïnstalleerd als lector van het lectoraat Wederkerigheid in Leernetwerken en organiseert het lectoraat het symposium: ‘Wederkerigheid in leernetwerken’. Een symposium gewijd aan interdisciplinaire samenwerking in leernetwerken.

Lectoraat Wederkerigheid in leernetwerken
Het lectoraat Wederkerigheid in Leernetwerken is een bijzonder lectoraat in samenwerking met NetwerkZON en is verbonden aan het Hanze Honours College. Dit lectoraat beoogt een bijdrage te leveren aan duurzame leernetwerken, door wederkerige samenwerking tussen bedrijven, instellingen, onderzoekers en onderwijsinstellingen te bevorderen. Het draagt bij aan het anders samenwerken, samen leren en doelen halen dan we gewend zijn in klassieke organisaties. Het gaat ook om het creëren van samenwerkend gedrag waarbij men even geïnteresseerd is in het succes van de anderen als in het eigen succes vanwege hun gezamenlijke doel.

Symposium
Naast keynotes over duurzame samenwerking in netwerken en talentontwikkeling in leernetwerken, is er een forumgesprek met (oud) leden van NetwerkZON én kunt u in gesprek met studenten en promovendi sociologie, onderwijskunde, conflictstudies, verpleegkunde, psychologie en Hanze Honours College over hun onderzoek.

Klik voor meer informatie en aanmelden op deze link!