Afsluitende bijeenkomst Sosjaal en Sûn

maandag 27 juni 2022

  • HANNN

Sosjaal en Sûn: projectperiode ten einde, start van een nieuw begin
Anderhalf jaar lang heeft Sosjaal en Sûn gewerkt aan een duurzame aanpak voor eenzaamheid. Aansluiten bij de oudere en met de oudere vanuit zijn eigen behoefte en mogelijkheden stappen zetten, was de kern van de opdracht. Nu keken we terug op de stappen die zijn gezet, met welke resultaten en met welke aanbevelingen voor de toekomst. 

Een nieuw begin: Gezond ouder Worden, Dag!enDoen en Welzijn op Recept
Sosjaal en Sûn gaat door binnen het programma Gezond ouder Worden. Maar er is meer; de sociale kaart wordt o.a. vorm gegeven met de komst van de app Dag!enDoen

Niet alleen voor ouderen, maar voor alle inwoners van 18+ is er nu ook Welzijn op Recept, een mooie manier om het welbevinden te verbeteren, door goed aan te sluiten op de leefwereld van inwoners. 

Tijdens deze afsluitende bijeenkomst stonden we stil bij de opbrengsten van Sosjaal en Sûn en gingen we aan de slag met het vervolg. 

De middag begon plenair met een ervaringsverhaal van een oudere doormiddel van een interview van dagvoorzitter Myra Eeken. Na afloop van het interview sprak Trees Flapper, projectleider over Sosjaal en Sûn: wat is er gedaan, wat is er bereikt en hoe verder? 
Vervolgens kreeg Marianne Poelman, wethouder Súdwest-Fryslân, het woord. Hierbij werd een groep studenten naar voren geroepen, zij presenteerde de uitkomsten van hun onderzoek aan de wethouder. 

Daarna volgde een lezing 'Waardeerperspectief en beeldvorming ouderen' door Jolanda Lindenberg van Leyden Academy on Vitality and Ageing en toen was het tijd voor de actieve pauze en workshops. 

Tijdens de pauze kon je allerlei doe-activiteiten kiezen: Dag!enDoen!, Zing je fit!, LAVA tool en Positieve Gezondheid (spinnenweb invullen). 

Workshop Positieve Gezondheid in wijk of dorp
Na de pauze was het tijd voor de workshops. Er werden 4 verschillende workshops aangeboden. HANNNer Sanne was uitgenodigd om de workshop 'Positeve Gezondheid in wijk of dorp' te verzorgen. De deelnemers konden op de dag zelf kiezen waaraan zij wilden deelnemen. Het was een geïnteresseerde groep, er werden vragen gesteld en de reacties waren positief. Na afloop werden de bevindingen van de workshop met elkaar gedeeld en werd de middag plenair afgesloten. 

Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Trees Flapper, projectleider, en Jannie de Vries, directeur Stichting Sociaal Collectief

Ben jij ook geïnteresseerd in een workshop Positieve Gezondheid? HANNN is hiervoor getraind en heeft een goede samenwerking met Institute for Positive Health (iPH). Neem contact op via secretariaat@hannn.eu

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network