Bloeizones inspireren elkaar om door te groeien

donderdag 15 september 2022

  • HANNN

Verspreid over heel Fryslân zijn dorpen en wijken bezig om van hun woonplaats een nog fijnere en gezondere omgeving te maken. Dat vergt een hoop transpiratie, maar er ontstond ook steeds meer behoefte aan inspiratie. Daarom werd op 7 september in De Fabriek in Wergea een inspiratiebijeenkomst georganiseerd. Om aan elkaar te vertellen hoe iedere bloeizone het aanpakt, en vooral ook om elkaar te leren kennen.

Van de inmiddels 18 bloeizones waren er 14 aanwezig, en dat was voor gedeputeerde Douwe Hoogland een prettige constatering. “We hebben destijds de bloeizones in het collegeakkoord van de provincie gezet als iets om met elkaar te verkennen. Maar nu zie je hoe er op talloze plekken echt iets aan het groeien is. De mogelijkheden voor de provincie om deze beweging te ondersteunen is beperkt, maar we benutten alles waar we invloed op hebben om de bloeizones aan de gang te houden,” aldus Hoogland aan het begin van de bijeenkomst.

Hierna gaf Jesse David Marinus van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) een presentatie van de uitkomsten van het onderzoek werden de uitkomsten van het onderzoek ‘samenwerking tussen bloeizones en gemeenten’. “We zien dat de bloeizones allemaal hun eigen weg vinden om een vergelijkbaar doel te bereiken. Waarbij het altijd zoeken is naar de beste samenwerkingsvorm met gemeenten. De lokale overheden worstelen hier nog wel een beetje mee. Hoe je lokaal initiatief ondersteunt zonder het over te nemen,” reflecteerde de onderzoeker van het FSP. In november wordt het volledige onderzoeksrapport met handreikingen gepresenteerd.

Na deze presentatie was het woord aan de 14 Bloeizones. Iedereen gaf een korte pitch rond de vragen: hoe lang zijn we al bezig, waar zijn we naar op zoek en wat is een inspirerend voorbeeld. Naar aanleiding van deze pitches werd in het informele gedeelte van de bijeenkomst nog uitgebreid doorgepraat en werden contactgegevens uitgewisseld.

Regio Deal Zuidoost Friesland
De bloeizone beweging wordt op een aantal plekken onderdeel van beleid. Zo heeft gemeente Tytsjerksteradiel de ambitie uitgesproken een gemeentebreed netwerk van bloeizones te realiseren. En ook de Regio Deal Zuidoost Friesland vindt de bloeizone beweging een belangrijke en waardevolle ontwikkeling en wil deze ondersteunen. Op 12 juli 2022 is daarom vanuit de Regio Deal Zuidoost Friesland besloten om de dorpen de Wilgen, Aldeboarn, Steggerda, Bakkeveen, Wijnjewoude, Appelscha, Haulerwijk en de wijk Himsterhout in Drachten te benoemen als bloeizones in de regio. Het is de bedoeling dat deze bloeizones als pilot een eerste aanzet zijn voor een bloeizone-netwerk in ZO Friesland.

Op de hoogte blijven? Of meer weten over bloeizones? Ga naar www.bloeizone.frl

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network