Groot onderzoek naar hulp voor mensen met dementie

dinsdag 6 september 2022

  • HANNN

Mensen met dementie kunnen niet zonder hulp en ondersteuning. Toch vinden weinig producten en diensten hun weg naar de (thuiswonende) personen met dementie en hun naasten. Om dit te verbeteren heeft Alzheimer Nederland drie miljoen euro beschikbaar gesteld aan een landelijk samenwerkingsverband, waaraan ook het Universitair Netwerk Ouderenzorg UMCG (UNO-UMCG) deelneemt.

Behoefte aan zorgtechnologie
Het UNO-UMCG gaat een deel van de subsidie inzetten voor een inventarisatie van de behoefte aan zorgtechnologie bij mantelzorgers en zorgprofessionals. “Deze behoefte-inventarisatie is broodnodig om bestaande producten door te ontwikkelen, zodat ze beter aansluiten bij de wensen”, aldus Zuidema.

De behoefte-inventarisatie zal zich onder meer richten op de toepassing van sensortechnologie om zorgproblemen te monitoren bij thuiswonende mensen met dementie. Daarnaast gaat een deel van de subsidie naar verbetering van de herkenning en screening van delier bij thuiswonende mensen met dementie.”

Lees meer over het onderzoek door hier te klikken.

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network