Medicijnresten in water: wat te doen?

vrijdag 6 september 2019

  • HANNN

In Noord-Nederland komen op jaarbasis grote hoeveelheden medicijnresten in het oppervlaktewater terecht. Dit zijn resten van medicijnen die via excretie of direct in het rioolwater terecht komen.

Ondanks de vele stappen waarmee het rioolwater in Nederland gezuiverd wordt, komt een derde van deze resten toch in het oppervlaktewater terecht. 

Impact
Sommige van deze stoffen zijn relatief onschadelijk. Hiervan lijkt er weinig tot geen effect te zijn op de flora en fauna in het oppervlaktewater. Andere stoffen blijken wel grote impact te hebben. Denk hierbij aan diclofenac, hormonen uit de anticonceptiepil en antibiotica. Feit is echter dat we slechts van een klein deel van deze actieve stoffen kunnen meten wat het effect is.
 
Toename medicijngebruik
Daarnaast is de verwachting dat het medicijngebruik toeneemt. De belangrijkste oorzaak hiervan is de vergrijzing. Gemiddeld heeft een 65-plusser bijna 3 keer zo veel geneesmiddelen nodig als een andere Nederlander .  Daarbij groeit het aantal 65 plussers in Noord-Nederland sterker dan het landelijk gemiddelde. 

Doelen
Daar zijn er 2 hoofddoelen, te weten:
 1. Ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk medicijnresten in het rioolwater terecht komen en 
2. Zo veel mogelijk medicijnresten uit het rioolwater te halen voor het in contact komt met het oppervlaktewater. 

Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten 
Het Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten zet zich in voor deze doelen. Het netwerk bestaat uit :Waterbedrijf Groningen, GGD Fryslan, GGD Drenthe, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s, Wetterskip Fryslan, UMCG, Rijksuniversiteit Groningen, Apothekersvereniging Groningen, Provincie Drenthe, European Water Stewardship, Hanzehogeschool Groningen, NOM, Van Hall Larenstein, WLN, Lifelines, Gemeente Assen en Healthy Ageing Network Northern Netherlands. 

Meer weten over de samenwerking en het plan van aanpak?
Kom dan naar het congres op dinsdag 12 november 2019 in Zeegse. Meer informatie en aanmelden doe je hier!
 

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network