Centre of Expertise Healthy Ageing

Het Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE HA) stimuleert publiek-private samenwerking in Noord-Nederland in de vorm van innovatiewerkplaatsen, waarvan er al vijfentwintig zijn gerealiseerd (d.d. april 2015). Het zijn proeftuinen waarin onderzoekers, docenten, studenten, bedrijven en zorg- en welzijnsinstellingen gezamenlijk oplossingen vinden voor problemen die men in de zorg dagelijks tegenkomt, op het gebied van gezond opgroeien en gezond ouder worden. De Hanzehogeschool Groningen is penvoerder van het CoE HA en verantwoordelijk voor de centrale regie.

Website: http://www.healthyageing.net/