Dialyse Centrum Groningen (DCG)

DCG is een zelfstandig, professioneel en innovatief dialysecentrum.

Zij bieden patiënten die een nierfunctievervangende therapie nodig hebben verschillende dialysebehandelingen. Altijd dicht bij huis op het centrum of thuis.

‘Gezond ouder worden, onafhankelijkheid behouden en met een zo goed mogelijke levenskwaliteit oud worden zijn speerpunten van HANNN en sluiten naadloos aan bij de visie van DCG’, aldus De directeur Algemene Zaken, Tanja Lips. Tanja en directeur Patiëntenzorg, nefroloog Ralf Westerhuis zijn samen verantwoordelijk voor het organisatiebeleid van DCG. ‘Wij zijn erg blij met de samenwerking met HANNN en zijn ervan overtuigd dat we elkaar vanuit onze visie en ervaringen wederzijds kunnen versterken.’

Het DCG vindt het belangrijk om in te spelen op de behoeften van de patiënt. De patiënt wil de dialyse immers zo goed mogelijk inpassen in het leven. Het DCG faciliteert met verschillende thuis- en centrumdialysebehandelingen en ondersteunt de patiënt bij het maken van keuzes. Daarnaast zijn ketensamenwerking ook binnen het regionale netwerk belangrijke thema's.
Een mooie en innovatieve organisatie, die graag kennis deelt met de verschillende bedrijven in het noorden en zij uiteraard ook met DCG!

Website: www.dcg.nl