Over HANNN

Over HANNN
HANNN is een zelfstandige stichting, in 2009 opgericht om bij te dragen aan Meer Gezonde Jaren in Noord-Nederland. Hoe zorgen we voor een omgeving die het makkelijker maakt om gezond te leven? Op basis van die vraag bouwt HANNN coalities op het vlak van gezond wonen, sport en bewegen, zorg dichtbij (personalized & customized health), gezonde voeding en gezonde vaardigheden. Het netwerk bestaat uit kennisinstellingen, bedrijven, zorginstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties. 

Welke rol vervult HANNN?
De rol van HANNN is het bij elkaar brengen van alle ingrediënten en partijen op het gebied van Healthy Ageing. Dit met als doel nieuwe producten, diensten en concepten tot stand te brengen die een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld preventie, genezing, betere zorg en zelfmanagement. De innovatie komt van onze leden, maar HANNN ondersteunt bij business development, het vinden van financieringsbronnen (zoals Europese Fondsen) en bij het zoeken naar internationale partners. Voorbeelden van projecten die tot stand zijn gekomen binnen het netwerk vindt u hier.
Daarnaast voert HANNN een maatschappelijke en een internationale agenda. Met deze agenda’s worden de belangen van het netwerk vertegenwoordigd naar overheden en Europa. Het netwerk wordt daarmee steviger gepositioneerd.
Ten slotte communiceert HANNN namens het gehele netwerk. Via onder andere deze website, events en nieuwsbrieven worden voorbeelden, best practices en initiatieven gedeeld.

Werkwijze
Bovenstaande wordt bereikt door het toepassen van de 'HANNN-formule', een formule waarmee we zo concreet mogelijk toegevoegde waarde willen creëren. Deze formule ziet er als volgt uit:

1. Scouten kansen
HANNN zoekt binnen het netwerk actief naar nieuwe kansen en nieuwe innovaties, projecten of diensten.
2. Ontmoeting organiseren
Vervolgens brengen we relevante partijen bij elkaar. Ontbreekt bij een project of idee de juiste partner? Dan zoekt HANNN de passende combinatie.
3. Business development toevoegen vanuit het netwerk
De volgende stap is het toevoegen van Business development vanuit het netwerk. Op deze manier wordt een idee of project getoetst en klaargestoomd om vermarkt te worden.
4. Stroomlijnen aanvragen voor relevante (regionale, nationale, internationale) calls
Indien mogelijk ondersteunen we een aanvraag voor een relevante subsidie call d.m.v. bijvoorbeeld het uitgeven van vouchers waarmee een aanvraag door een expert wordt begeleid.
5. Proeftuinen realiseren
Proeftuinen zijn omgevingen waarbinnen de nieuw ontwikkelde diensten of producten toegepast kunnen worden. Ze helpen bij het vermarkten en verfijnen van de ontwikkelde ideeën. We helpen leden bij het vinden van geschikte proeftuinen.
6. Successen uitdragen (communicatie, branding, lobby)
Na het behalen van successen communiceert HANNN namens het netwerk de resultaten. Dit helpt bij het versterken van de beeldvorming over het netwerk richting de buitenwereld. Hiermee breiden we het netwerk uit en vergroten we de kans van slagen van aanstaande initiatieven.
7. (Internationaal) netwerk bieden
Internationaal staat Noord-Nederland bekend als een innovatieve regio op het gebied van Healthy Ageing. De toenemende, vergrijzende West-Europese bevolking zal ertoe leiden dat in Europa steeds meer partijen ons netwerk gaan benaderen voor expertise. HANNN werkt op dit moment aan dit netwerk om de basis te leggen voor lange termijn 'value' voor de leden van HANNN.

Vragen aan HANNN?
Neem gerust contact op met ons secretariaat via: secretariaat@hannn.eu. Zij brengen u in contact met de juiste persoon voor uw vraag of idee.