Fitter Brein


Dammen is hét middel om het brein fit te houden en meerdere generaties met elkaar in contact te brengen. Rondom dit idee is de damkoepel Regiowerking Noord en Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) ontstaan. Een innovatief nieuw netwerk is geboren: het Fitter Brein. Er wordt een duurzame infrastructuur gecreëerd van werkgroepen en organisaties in Noord Nederland die gezamenlijk het dammen. Hierbij wordt actief de verbinding tussen jong en oud gezocht.  

In 2020 rolt het Fitter Brein haar damactiviteiten uit in Noord Nederland. Wil je weten wat dammen voor jouw organisatie kan betekenen? Stuur ons een bericht

Promo: Dammen en het fitte brein
Promo: Dammen en het fitte brein

Waarom Dammen en het Fitte Brein?

De damsport in georganiseerd verband wordt beoefend door een relatief select gezelschap, waarmee het draagvlak relatief klein is. Terwijl de sport buitengewoon geschikt is om breed beoefend te worden en om bij te dragen aan verschillende maatschappelijke uitdagingen. Dammen is eenvoudig te leren: de spelregels zijn overzichtelijk. Tegelijkertijd is dammen uitdagend: de combinaties zijn eindeloos. En het is een laagdrempelige manier om mensen bij elkaar aan een tafel te krijgen en contact te maken. Deze innovatie richt zich op het vergroten van het draagvlak van de damsport door bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. 
 

Erik Scherder over Dammen en het Fitte Brein
Erik Scherder over Dammen en het Fitte Brein

Wat gaan we doen?

1) Huis-aan-huis-damproject: Een dammende (jeugd)speler wordt ingezet om georganiseerd speluitleg te geven, een dampartij te spelen aan de deelnemende 65+-er. Dit gebeurt via een netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties. Het versterkt de binding tussen jong en oud en wordt gecombineerd met fysieke oefeningen. Mentaal én fysiek in beweging dus.
2) Train your Brain: clinic/training voor bedrijven/organisaties/scholen, stimuleert de denkkracht van de werknemers op allerlei facetten als analyse, vooruitdenken, begrijpen samenhang, strategie en tactisch denken, snel schakelen, etc.
3) Multi-generatie evenementen zoals damtoernooien/competities/gezond bewegen voor individuen of voor teams samengesteld uit meerdere generaties.
4) Gezond bewegen: inactieve mensen (voornamelijk ouderen) in beweging krijgen met georganiseerde activiteiten en in samenwerking met bestaande projecten die focussen op het fysieke aspect. 
5) HANNN en de RUG onderzoeken hoe mentale fitheid van 65+’s is en of dat na afloop is verbeterd door hersengymnastiek met dammen in combinatie met bewegen.

Geïnteresseerd in één van deze vormen?
Neem contact op met Danielle Bekkering via: danielle.bekkering@hannn.eu

 

René Veenstra - Dammen als sociaal bindmiddel
René Veenstra - Dammen als sociaal bindmiddel