Welkom op bij de programmalijn: de Gezonde leefomgeving

Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die als prettig wordt ervaren en die uitnodigt tot gezond gedrag. Vanuit HANNN richten we ons op de onderwerpen: wonen, rookvrije generatie, medicijnresten in water, Samenwonen Jong & Oud en de Healthy Ageing Week.

Het heeft dus zowel betrekking op de fysieke als sociale omgeving. In brede zin kun je bij een gezonde leefomgeving denken aan een omgeving die:

  • schoon en veilig is;
  • uitnodigt tot bewegen, spelen en sporten; fietsen, wandelen en OV openbaar vervoer -gebruik stimuleert en zorgt voor goede bereikbaarheid;
  • er voor zorgt dat mensen elkaar kunnen ontmoeten; rekening houdt met de behoeften van de (toekomstige) bewoners en specifieke bevolkingsgroepen (kinderen, ouderen, chronisch zieken, gehandicapten, lagere inkomensgroepen);
  • gezonde en duurzame woningen heeft;
  • een aantrekkelijke en gevarieerde openbare ruimte heeft;
  • een gevarieerd aanbod aan voorzieningen (bijvoorbeeld woningen, scholen, winkels, cultuur, bedrijven, openbaar vervoersvoorzieningen, sport) heeft.Het heeft dus zowel betrekking op de fysieke als sociale omgeving.