Vitaal & Vaardig

Onder het programma Vitaal & Vaardig is HANNN betrokken bij diverse initiatieven en projecten, zowel regionaal als landelijk, die positief bijdragen aan gezondheid en zich inzetten voor het op een vitale en vaardige manier ouder worden.
Van belang is dat mensen blijven meedoen in de maatschappij en (beter) grip krijgen op hun levensloop en eigen regie.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan het terugdringen van laagtaalvaardigheid en het bevorderen van digitale gezondheidsvaardigheden. Maar ook het actieve ouderennetwerk in Noord-Nederland waarbij onderwerpen vanuit de ouderen zelf centraal staan en hun behoeften en wensen worden verteld en gehoord. Tevens steken we specifiek in op het onderwerp Dementie in een aantal Europese projecten met lokale samenwerkingspartners.