Over ons

Over HANNN
Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) is een zelfstandige stichting, in 2009 opgericht om bij te dragen aan Meer Gezonde Jaren in Noord-Nederland. Hoe zorgen we voor een omgeving die het makkelijker maakt om gezond te leven? Op basis van die vraag bouwt HANNN coalities op het vlak van gezond wonen, sport en bewegen, zorg dichtbij (personalized & customized health), gezonde voeding en gezonde vaardigheden. Het netwerk bestaat uit kennisinstellingen, bedrijven, zorginstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties. 

Welke rol vervult HANNN?
De rol van HANNN is het bij elkaar brengen van alle ingrediënten en partijen op het gebied van Healthy Ageing. Dit met als doel nieuwe producten, diensten en concepten tot stand te brengen die een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld preventie, genezing, betere zorg en zelfmanagement. De innovatie komt van onze leden, maar HANNN ondersteunt bij business development, het vinden van financieringsbronnen (zoals Europese Fondsen) en bij het zoeken naar internationale partners. Voorbeelden van projecten die tot stand zijn gekomen binnen het netwerk vindt u hier.
Daarnaast voert HANNN een maatschappelijke en een internationale agenda. Met deze agenda’s worden de belangen van het netwerk vertegenwoordigd naar overheden en Europa. Het netwerk wordt daarmee steviger gepositioneerd.
Ten slotte communiceert HANNN namens het gehele netwerk. Via onder andere deze website, events en nieuwsbrieven worden voorbeelden, best practices en initiatieven gedeeld.

Vragen aan HANNN?
Neem gerust contact op met ons secretariaat via: secretariaat@hannn.eu. Zij brengen u in contact met de juiste persoon voor uw vraag of idee.