Aanpak & Programma's

Wij geloven in een gebiedsgerichte aanpak waarbij een brede coalitie gebouwd wordt vanuit 6 uitgangspunten: 

Actief Burgerschap

Het is gezond om een eigen strategie te hebben voor een gezond leven. Onder de noemer Vitaal & Vaardig werkt HANNN aan verschillende manieren om mensen daarbij te helpen. Dé oudere bestaat bijvoorbeeld niet, maar we organiseren wel regionale tafels waar we op zoek gaan naar oplossingen voor knelpunten waar de ouder wordende mens tegenaan loopt. Ook heeft HANNN het initiatief genomen voor jaarlijkse taalconferenties met de titel: Taal & Gezondheid 'wanneer taal een probleem is voor je gezondheid'. Dit om laaggeletterdheid te leren herkennen en bespreekbaar maken in de dagelijkse praktijk van de zorgprofessional. 
 

Gezonde omgeving

Sinds kort rijdt HANNN samen met verschillende partners door Noord-Nederland met de Gezonde Huiskamer. Met deze uit de hand gelopen camper wordt aan bewoners van dorpen en wijken een leefstijlcheck aangeboden. De ervaring leert dat vele mensen, jong en oud, gezond en ongezond, erg geïnteresseerd zijn in de eigen gezondheid en naar aanleiding van een leefstijlcheck ook vertellen over woondromen en knelpunten bij een gezond leven. Daarom dagen we mensen in de Gezonde Huiskamer ook uit om te vertellen hoe ze hun leefomgeving zien: waar is de ruimte prettig ingericht en waar kan het beter. Dat levert veel nuttige informatie op, ook voor gemeenten. En waar nodig verwijzen we door naar initiatieven en instanties die bijdragen aan gezondheid. 
 

Actief ontspannen

Bewegen is gezond, zeker als het leuk is en je het een beetje kan volhouden. De Gezonde Beweging is een krachtenbundeling van initiatieven en partijen die jong en oud in beweging willen krijgen en houden. Een mooi voorbeeld is de Daily Mile: kinderen op basisscholen en kinderopvang onderbreken de dagelijkse routine voor 15 minuten om een rondje te rennen of joggen met hun klasgenoten. Elke bewogen dag wordt een sticker geplakt op de speciale poster, en na vijf weken is de poster vol en krijgt de hele klas een medaille. Dit heeft niet alleen impact op de conditie van kinderen, maar ook op hun concentratieniveau en stemming.
 

Gezond verplaatsen

Fietsen is bij uitstek het Nederlandse symbool voor een dagelijkse gezonde activiteit, waar je weinig moeite voor hoeft te doen. Over de hele wereld verbazen mensen zich over hoeveel er gefietst wordt, en dat dit tot op hoge leeftijd doorgaat. Niet voor niets heeft HANNN zich verbonden aan de Healthy Ageing Tour: een wielerwedstrijd voor de wereldtop van het vrouwenwielrennen. In elke etappeplaats werken we samen met lokale partijen om een impuls te geven aan gezondheid: op scholen, bij werkgevers en onder ouderen. Daarnaast wordt mobiliteit een steeds belangrijker vraagstuk van de vergrijzende samenleving. HANNN bemoeit zich actief met beleidsagenda’s gericht op mobiliteit en veiligheid tot op hoge leeftijd. 
 

Gezond Wonen

Iedereen wil fijn wonen in zijn of haar eigen woonomgeving en daarop zoveel mogelijk zelf de regie houden. De coalitie Gezond Wonen werkt samen met bewoners aan een gezonde woonomgeving. De bedrijven en maatschappelijke organisaties in de coalitie denken mee, lobbyen, ontwikkelen en ontwerpen om de omgeving levensloopgeschikt te maken. Het Groninger Huis is een voorbeeldwoning die het komende jaar moet worden gerealiseerd in ‘t Zandt. Dit huis is levensloop- en aardbevingsbestendig, zodat mensen zorgeloos gezond oud kunnen worden in deze woning. Het Groninger Huis houdt rekening met de bestaande bouwstijl van het dorp, zodat een dorp niet zijn karakter verliest tijdens de bouw- en herstelwerkzaamheden.
 

Gezonde Voeding

In Leeuwarden Oud-Oost zoekt HANNN samen met de bewoners van drie wijken naar de beste manier om gezond te leven en in het bijzonder: gezond te eten. We hebben geen vaste aanpak maar zijn onderdeel van de wijk en kijken wat de drempels en de steuntjes in de rug van een gezond leven zijn. Samen met de wijk proberen we de drempels weg te werken en de steuntjes in de rug te versterken. Soms zijn we tolk tussen bewoners en professionals, soms zijn we lobbyist namens de wijk en soms helpen we een beetje mee als iemand een goed plan heeft.
 

HANNN Programma's