De Gezonde Huiskamer

De Gezonde Huiskamer

De ‘Gezonde Huiskamer’, is dé plek voor een (gratis) leefstijlcheck, gesprekken over een (gezonde) leefstijl en om inspiratie op te doen om de gezondheid in kleine stappen te verbeteren.

De Gezonde Huiskamer is een soort camper en rijdt door heel Noord-Nederland, hierdoor worden inwoners van plattelandsgebieden en buitenwijken van steden makkelijker bereikt.
In de Gezonde huiskamer kunnen de inwoners van Noord-Nederland een leefstijlcheck doen, deze wordt afgenomen door een leefstijladviseur en duurt ongeveer 20 minuten.

De test begint met het meten van de lengte en het gewicht. Vervolgens wordt de lichaamssamenstelling bepaald en wordt er gekeken naar de knijpkracht en de bloeddruk.

Na deze kleine fysieke testen wordt er een vragenlijst afgenomen waarin o.a. de ontwerpen voeding, beweging, sociale contacten en slaap aan de orde komen.

Ook is het ook mogelijk om in de Gezonde Huiskamer aan de slag te gaan met Positieve Gezondheid. De leefstijladviseur kan de bezoeker helpen met het invullen van de gesprekstool Positieve Gezondheid, beter bekend als het spinnenweb. Aan de hand hiervan gaat men in gesprek over de resultaten en wat er opvalt. Het uitgangspunt is dat de inwoner aangeeft wat hij of zij belangrijk vindt en samen wordt gekeken hoe dit het beste kan.

De bezoeker van de Gezonde Huiskamer krijgt aan het einde de uitslag in een geprint rapport mee naar huis of deze wordt gemaild, zodat men thuis de uitkomsten nog eens rustig door kan kijken. Voor vertrek worden de resultaten altijd eerst besproken met de leefstijladviseur. De leefstijladviseur geeft uitleg en wijst de bezoeker eventueel op (lokale) mogelijkheden om met gezondheid en/of beweging aan de slag te gaan.

De Gezonde Huiskamer staat voor gezondheid en het bevorderen hiervan. Juist nu is het belangrijk dat de inwoners van Noord-Nederland bewust zijn van hun gezondheid en het effect van kleine aanpassingen in hun leefstijl. De afgelopen jaren met Corona* heeft ons daar weer extra bewust van gemaakt.

*In de Gezonde Huiskamer werken wij volgens de Corona richtlijnen van het RIVM en het ministerie van VWS voor zover die nu nog van toepassing zijn of in de toekomst misschien weer worden gevraagd. De richtlijnen die wij dan hanteren zijn hier te vinden.
 

Healiqs 4 Cities

De Gezonde Huiskamer is ontstaan vanuit het Europese EIT Health project www.healiqs4cities.eu . Dit is een samenwerking tussen Institutio Pedro Nunes, het UMCG, de Gemeente Groningen, de University of Coimbra, University of Copenhagen, Aletta Jacobs School of Public Health en HANNN. Het doel van het project was om inwoners op een laagdrempelige manier in contact te brengen met manieren om aan je gezondheid te werken. Gezien de positieve reacties hebben we als HANNN besloten de gezonde huiskamer op de weg te houden! 

Samenwerken?

We zijn altijd op zoek naar mogelijkheden tot samenwerking. De Gezonde Huiskamer kan ingezet worden bij evenementen, maar ook als een laagdrempelige manier om in gesprek te gaan met bewoners van dorpen en wijken. Neem contact met ons op!