Raad van Toezicht

Per 1 oktober 2019 is de Raad van Toezicht van het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) als volgt samengesteld:

Prof.dr. E.C. (Eduard) Klasen (voorzitter)

Eduard Klasen was onder andere lid Raad van Bestuur en decaan van het Leids Universitair Medisch Centrum en Algemeen directeur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Angeline van Dijk, Directeur-hoofdinspecteur Agentschap Telecom

Angeline van Dijk start op 1 augustus 2019 als directeur-hoofdinspecteur van Agentschap Telecom. Vanuit die verantwoordelijkheid zal zij zich onder andere richten op de introductie van 5G in Nederland en het vergroten van de cybersafety en digitale weerbaarheid.

Enige jaren geleden verruilde Van Dijk de Rijksoverheid voor het bedrijfsleven om algemeen directeur bij Zorg van de Zaak te worden. Daarvoor was zij zeven jaar divisiedirecteur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. Eerder was ze bij Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de oprichting van de Shared Service Organisatie en directeur HRM, Bestuurlijk Juridische zaken & Vastgoed en Communicatie. 

 

A.J.M. (Ad) Geerts, voormalig directievoorzitter van onder meer Rabobank Helmond, Groningen, Drachten en Noordenveld West Groningen.

Bij Rabobank Nederland was hij onderdirecteur Betalingsverkeer en vanuit Rabo Development gaf hij als vice CEO leiding aan de transformatie van de URCB in Hangzhou, China.

Eduard Klasen volgde in oktober 2019 Godert van der Poel (CFO Siemens Nederland) op als voorzitter van de Raad van Toezicht. Tussen 2009 en 2015 werd de Raad van Toezicht gevormd door John Jorritsma (Commissaris van de Koning in Fryslân), Frans Jaspers (oud bestuurder UMCG) en Siem Jansen (directeur NOM).  

De benoeming van een nieuwe Raad van Toezicht komt voort uit de aanpassing van de governance die door de stichting HANNN is doorgevoerd, om een duidelijke scheiding aan te brengen tussen toezicht en advisering. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en het functioneren van de directeur.

De Raad van Toezicht is onafhankelijk en wordt samengesteld uit personen die geen directe rol hebben binnen het Noord-Nederlandse Healthy Ageing cluster, maar wel ruime kennis en ervaring hebben om hun rol als toezichthouder te kunnen vervullen. Daarnaast is de Strategic Board ingesteld waarin vertegenwoordigers uit het noordelijke Healthy Ageing cluster (ondernemers, overheden en kennisinstellingen) zitting hebben. Deze Strategic Board adviseert de Stichting HANNN over strategische en inhoudelijke keuzes.