Strategic Board

Sinds het najaar van 2015 is een Strategic Board ingesteld waarin vertegenwoordigers uit het noordelijke Healthy Ageing cluster (ondernemers, overheden en kennisinstellingen) zitting hebben. Deze Strategic Board adviseert de Stichting HANNN over strategische en inhoudelijke keuzes. De Board is als volgt samengesteld:
 

 • Voorzitter: Christien de Graaff

 • Life Sciences: Ton Vries | bestuur Healthy Ageing Business Coöperatief

 • Food & Nutrition: Jan Buining  | Directeur Food Basics

 • Medische Technologie: Chris Mulder | Directeur VDL Wientjes Roden

 • Maatschappelijke Agenda - Erik Wijnhof | Directeur Espria Ledenvereniging

 • RUG: Ineke Ganzeveld | Directeur Onderzoek Strategieafdeling Onderwijs & Onderzoek

 • UMCG: Josine van 't Klooster | Manager Team Strategy & External Relations

 • Hanzehogeschool Groningen: Jeroen Pronk | Directeur Centre of Expertise Healthy Ageing

 • NHL Stenden: Reinskje Suierveld | Directeur Academie Gezondheidszorg

 • ROC’s: Karin Kienhuis | Regiodirecteur Groningen Alfa College

 • Alles is Gezondheid: Karen van Ruiten | hoofd programmabureau Alles is Gezondheid

 • De Friesland Zorgverzekeraar: Ronald Wierstra | manager gemeenten 

 • Overheden: Gert Vos | Aanjager Lokale Preventieakkoorden Gezondheid