EnableMi

Elke dag ontstaan nieuwe ideeën en innovatieve concepten die de wereld een beetje beter kunnen maken. 

EnableMi wil een actieve bijdrage leveren aan de (keuze)vrijheid, gezondheid en veiligheid van de mens. Dit doen ze door innovaties en goede ideeën die hieraan bijdragen een duw in de rug te geven. De focusgebieden zijn: de energietransitie, gezonder ouder worden en voor iedereen een goede watervoorziening.

EnableMi gelooft in de kracht van projecten, pilots, demo's en experimenten waarin ketenpartijen (bedrijven, overheden en kennisinstellingen) samenwerken. De projecten die ze ontwikkelen, fungeren als een soort van hulpraket. Ze versterken de acceptatie van een idee of innovatie en versnellen de marktintroductie. 

Website: http://www.enablemi.com

Website: http://www.enablemi.com