Provincie Groningen

Healthy Ageing richt zich op gezond en actief ouder worden. Het doel is dat mensen gezonder oud(er) kunnen worden, langer kunnen blijven werken en actief kunnen blijven in de samenleving. De provincie Groningen wil met Healthy Ageing bijdragen aan de verbetering van de regionale economie en werkgelegenheid en aan oplossingen die de kwaliteit van leven verbeteren en een toegankelijke betaalbare zorg mogelijk maken.

Projecten

We vinden het heel belangrijk om de economie in de provincie Groningen te verbeteren. Daarom bieden we hulp aan bedrijven en kennisinstellingen die een subsidie krijgen van de provincie of van het Samenwerkingsverband Noord Nederland door:

  • bij te dragen aan de ideevorming voor projecten;
  • partners van een project bij elkaar te brengen;
  • samen met de initiatiefnemers het project te ontwikkelen;
  • te lobbyen voor projecten in Den Haag en Brussel;
  • projecten gereed te maken voor een subsidieaanvraag;
  • de uitvoering van gesubsidieerde projecten te begeleiden en te controleren.

Op het gebied van Healthy Ageing zijn in 2012 en 2013 twaalf projecten gesubsidieerd.

Medefinanciering

Healthy Ageing-projecten waaraan we meebetalen:

Samenwerking

Voor de ontwikkeling van Healthy Ageing in Noord-Nederland is het belangrijk dat het  bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden nauw met elkaar samenwerken. Daarom is het Healthy Ageing Network Noord-Nederland (HANNN) opgericht. Dit kennis- en ontwikkelingsnetwerk verbindt bedrijven, kennisinstellingen en overheden om samen te werken aan oplossingen voor langer gezond blijven en stimuleert zo de economische ontwikkelingen van Noord-Nederland.

Website: http://www.provinciegroningen.nl/home/