PRO-MPT Interim Management & Consultancy

PRO-MPT Interim Management & Consultancy werkt aan toekomstbestendige organisaties, goede sociale en fysieke leefomgevingen en oplossingen voor de zorg. PRO-MPT helpt bij vraagstukken waarvoor een frisse blik van buiten een bijdrage kan leveren aan structurele oplossingen. Professionaliseren of doelgerichter werken, een nieuwe strategie ontwikkelen en omzetten in handelen, samenwerking realiseren? PRO-MPT verdiept zich in de vraag en zoekt naar structurele oplossingen of verbeteringen in de organisatie. Dit kan betekenen dan er externe ondersteuning nodig is om vorm en inhoud te geven aan deze ontwikkelingen, bijvoorbeeld omdat het vraagt om specifieke kennis of deskundigheid of doordat het zodanig tijdrovend is dat er intern geen tijd voor is. Tijdelijke ondersteuning hierbij kan PRO-MPT bieden.

Ook heeft PRO-MPT veel ervaring in het opzetten en uitvoeren van toegepast wetenschappelijk onderzoek. Op basis van de onderzoeksresultaten formuleert PRO-MPT heldere adviezen of aanbevelingen. Onderzoek vormt altijd een basis om antwoord te geven op de vraag ‘wat moeten we doen om daar te komen waar we willen?!’

Website: http://pro-mpt.nl/