Provincie Fryslân

Coördineren en toezicht houden

Om maatschappelijke problemen aan te pakken, neemt de provincie vaak de rol van coördinator of regisseur. Er wordt nauw samengewerkt met Rijk, gemeenten, waterschappen en andere instellingen. Verder controleert de provincie onder meer de financiële huishouding van de Friese gemeenten, wordt toezicht gehouden op de waterschappen en de naleving van milieuvergunningen.

Taken

Belangrijke taken van de provincie zijn versterking van de ruimtelijk-economische infrastructuur, de kennis-infrastructuur en de sociaal-culturele infrastructuur in Fryslân.  

Website: www.fryslan.frl