Sportbedrijf Drachten

Sport en bewegen is leuk, gezond en goed voor lichaam en geest, aldus Sportbedrijf Drachten. Met deze insteek sluiten zij zich enthousiast aan bij het HANNN netwerk.

Het stimuleren van gezond gedrag bij alle inwoners van gemeente Smallingerland door sport en bewegen is hun missie. Door te inspireren en te innoveren maken zij sport en bewegen leuk, vernieuwend en aantrekkelijk. Zoals de eerste interactieve gymzaal iSpace Sports ter wereld voor vernieuwend beweegonderwijs. Een andere voorbeeld is de door hen ontwikkelde app: Missie 0512. Hiermee worden kinderen  gestimuleerd om meer te bewegen door de online wereld van kinderen te koppelen aan de offline wereld van de activiteiten van Sportbedrijf Drachten in de wijken.

European City of Sport 2020
In 2020 draagt Smallingerland de titel European City of Sport, wat betekent dat zij sport, bewegen én gezondheid extra onder de aandacht brengen en als vliegwiel zullen inzetten voor de Friese gemeenschap! Gedurende het hele jaar komt in Drachten en in de omliggende dorpskernen ruimte voor nieuwe samenwerkingsverbanden, meer evenementen en een verbreding van maatschappelijke projecten waarbij we sport & bewegen als middel inzetten.

Tegearre foar in sûne mienskip!
Samen voor een gezonde gemeenschap!

Website: https://www.sportbedrijf-drachten.nl/