Stichting Lezen & Schrijven

In Nederland leven circa 1,3 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.
Stichting Lezen & Schrijven is ervan overtuigd dat iedereen in Nederland moet kunnen lezen, schrijven, rekenen en om moet kunnen gaan met een computer. Door beter te leren lezen en schrijven vergroot je namelijk de kans op een gezond en gelukkig leven voor de mensen zelf maar ook voor hun omgeving. Wie verdient dat niet?

Stichting Lezen & Schrijven heeft het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid op zowel de korte als de lange termijn als doel en doet dit door met maatschappelijke organisaties, scholen, bedrijven en overheden samen te werken om zo gezamenlijk geletterdheid te vergroten. Het merendeel van de activiteiten speelt zich af in Nederland. Andere landen, met name lidstaten van de Europese Unie, weten de stichting steeds vaker te vinden om ervaringen uit te wisselen en gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen.

Website: http://www.lezenenschrijven.nl/