Student en Leefstijl

Stichting Student en Leefstijl is in 2017 opgericht door geneeskundestudenten om kennis en vaardigheden aangaande voeding en leefstijl onder toekomstig artsen te vergroten met als belangrijkste doel implementatie van onderwijs over voeding, leefstijl en productiviteitsmanagement in de artsenopleiding.

Zij doet dit door een platform te bieden aan de lokale besturen die op hun eigen geneeskundefaculteit actief zijn om het tij te keren onder aanvoering van het landelijke bestuur. Leefstijl als preventieve maatregel dan wel medicijn moet weer prioriteit worden van artsen, patiënten, burgers, bedrijfsleiders en overheidslieden. 

Op iedere geneeskunde faculteit in Nederland, organiseert het lokale bestuur de 10-weekse wetenschappelijk onderbouwde extracurriculaire SELF cursus. Daarnaast richten zij in samenwerking met het landelijke bestuur, multidisciplinaire werkgroepen op om op die manier leefstijlgeneeskunde in het curriculum op te nemen. Het landelijke bestuur ondersteunt hierbij en probeert op landelijk niveau het geneeskunde curriculum te veranderen door de naamsbekendheid te vergroten, contact te zoeken met de pers en invloed uit te oefenen op het landelijke Raamplan voor de artsenopleiding 2020. Daarnaast organiseert het landelijke bestuur een jaarlijks terugkerend congres over leefstijlgeneeskunde welke dit jaar in november 2019 zal plaatsvinden!

Website: www.studentenleefstijl.nl