Hi!Noord

Hi!Noord

Samen werken aan één ecosysteem ‘duurzame zorg voor gezondheid’ Noord-Nederland

De Nederlandse gezondheidszorg is een reactief systeem; er wordt actie ondernomen als iemands gezondheid hapert. Tegelijkertijd is al decennialang duidelijk dat met preventieve maatregelen veel ziektes - en kosten - bespaard kunnen worden. Het huidige systeem is op termijn onhoudbaar. Er is een verandering nodig, zodanig dat niet gezondheidszorg het startpunt is, maar zorg voor gezondheid. Op basis van gezond ouder worden dus. Dat is een grote, complexe opdracht, waarbij het samenwerken tussen domeinoverstijgende netwerken cruciaal is. Een opdracht waar wij, samen met onze partners, met veel overtuiging en energie onze schouders onder zetten.

Het potentieel van Noord-Nederland
HiNoord gaat van start met een portfolio van acht projecten. Ieder project is gericht op het wegnemen van een barrière óf het benutten van een mogelijkheid in de richting van een nieuw, duurzaam ecosysteem in Noord-Nederland. Samen beantwoorden ze aan de behoeftes van de communities, en ondersteunen ze bij het vergroten van hun impact op/in het Noord-Nederlandse gezondheidslandschap. De acht Hi!Noord-projecten: Hi!Noord Innovatorennetwerk, Hi!Noord Inwonerparticipatie, Hi!Noord Incubatielab, Hi!Noord Versterker, Hi!Noord Podium, Hi!Noord Academie, Hi!Noord Populatie-inzicht, Hi!Noord Talentvijver.

Duurzaam noordelijk gezondheids-ecosysteem
De uitdagingen waar Noord-Nederland voor staat op het gebied van gezondheid gaan over de provinciegrenzen heen. Een betere integratie maakt het systeem sterker en veerkrachtiger. Wij bouwen het programma Hi!Noord, gebaseerd op de visie van onze vier aanjagers: het UMCG, de Aletta Jacobs School of Public Health, Center of Expertise Healthy Ageing (Hanzehogeschool) en het Healthy Ageing Network Noord-Nederland (HANNN). Die visie wordt waar mogelijk aangevuld met die van de overige kundige partijen uit het noordelijke gezondheidslandschap.

Daarom Hi!Noord
Het programma Hi!Noord stelt zich ten doel de impact van het gezondheids-ecosysteem in Noord-Nederland te vergroten. Dat doen wij door het ecosysteem verder te integreren. Wij investeren in activiteiten die verbinden, ontwikkelen en borgen. Zo brengen wij onderlinge versterkingen aan tussen de communities en investeren wij in collectieve infrastructuur die bijdraagt aan een beter, duurzaam geïntegreerd ecosysteem.

Download de Hi!Noord brochure!
 

Hoe gaat Hi!Noord dat doen?
Hi!Noord is gebaseerd op samenwerken en voortbouwen op wat er al is: het investeert in activiteiten die verbinden, ontwikkelen en borgen. Het brengt onderlinge versterkingen aan tussen de communities en investeert in collectieve infrastructuur die bijdraagt aan een beter, duurzaam geïntegreerd ecosysteem. Tegelijkertijd creëert het een meer vruchtbare voedingsbodem voor nieuwe kansrijke initiatieven. Op basis van een grondige inventarisatie zijn acht projecten opgestart die samen, op uiteenlopende wijzen, de communities ondersteunen bij het vergroten van hun impact op het zich vernieuwende Noord-Nederlandse gezondheidslandschap. Alle projecten zijn gericht op het wegnemen van een barrière of het benutten van een mogelijkheid in de richting van een nieuw, duurzaam ecosysteem. Ben jij, ergens in Noord-Nederland, ook bezig met het bouwen van infrastructuren die ons gezondheidsecosysteem versterken? We hopen dat je contact met ons opneemt!

Evaluerend leren
De activiteiten van Hi!Noord worden continu geëvalueerd op basis van het principe van evaluerend leren. Van alle projecten wordt doorlopend bekeken in hoeverre ze bijdragen aan het realiseren van de missie van Hi!Noord. Omdat het onmogelijk is vooraf vast te stellen hoe dat landschap er precies uit gaat zien, kijken we naar hoe de kortetermijndoelen van de projecten bijdragen aan het bereiken van het langetermijndoel: het duurzaam versterken van het Noord-Nederlandse gezondheidslandschap. Deze evaluatie biedt ook de mogelijkheid om de projecten onderling af te stemmen en te versterken op de korte termijn.
 

Op de hoogte blijven? 

Houd dan de Hi!Noord website in de gaten.