Stichting Kameraad: een maatje voor thuiswonenden met dementie

maandag 18 november 2019

  • HANNN
  • AndersOud 2030


Wat ooit begon met onderzoek naar de leefwereld en echte behoeften van mensen met dementie en hun naasten in inmiddels omgezet naar concrete acties: eerder dit jaar is Stichting Kameraad gestart met haar activiteiten: een maatje voor thuiswonenden met dementie!

De Proeftuin Dementie Friesland ligt aan de basis van dit initiatief. Vanuit deze proeftuin zijn van 2015- 2018 pilots gestart in Leeuwarden en hier is destijds de kiem gelegd voor Kameraad (toen Kammeraat genoemd, de Friese versie van het woord).
Een jaar na de stopzetting van de proeftuin, hebben drie betrokken docenten vanuit NHL Stenden Hogeschool en twee studenten die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de opstart van Kammeraat, de handen ineengeslagen en Stichting Kameraad opgericht.

Stichting Kameraad biedt ondersteuning via een ‘maatje’ aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. Deelnemers worden bezocht en ondersteund door studenten van de HBO opleiding Social Work en er wordt creatief-agogische ondersteuning geboden.
De student-ondersteuner van Kameraad kijkt naar de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers en zoekt naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. Activiteiten worden altijd op maat en in nauwe afstemming met de betrokkenen ingezet.

"Eenvoudig gezegd willen wij samen met mensen met een vorm van dementie en de mensen die bij hen betrokken zijn, het leven een beetje leuker en gemakkelijker maken". 

Doelen

De doelen die Stichting Kameraad zichzelf heeft gesteld zijn:

  • Het aantoonbaar verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers.
  • Het ontlasten van mantelzorgers door taken over te nemen, het bieden van (arts-based) agogische onder-steuning en het versterken van het sociale netwerk rondom de mantelzorger en de persoon met dementie (caregiver-support). 
  • Ondersteuning bieden bij het opstarten van aanvullende hulpverlening, het versoepelen van de overgangs-momenten.
  • Een vertrouwensrelatie opbouwen met de deelnemers, zodat alle betrokkenen kunnen genieten en zich kwetsbaar op kunnen stellen naar elkaar.

Meer weten?

Zoekt u voor uzelf of voor iemand in uw omgeving een Kameraad? Neem dan contact op!
Meer informatie hierover is te lezen op de website van Stichting Kameraad.