Les in strategisch denken op het Voortgezet Onderwijs

dinsdag 17 maart 2020

  • HANNN

Hoogeveen – Op het Roelof van Echten College werd in samenwerking met het HANNN Fitter Brein team een pilot Strategisch Denken gestart. Vier eerstejaarsklassen, van Havo tot Gymnasium, ontvingen vijf lessen over strategisch denken, met dammen in de hoofdrol. Maar liefst 100 leerlingen werden in een korte tijd gestimuleerd om het brein stevig aan het werk te zetten.

Dammen Voorgezet Onderwijs is uniek
De pilot is heel bijzonder, want op het voortgezet onderwijs wordt nauwelijks meer gedamd. Er is immers vanuit de dambond geen competitie meer tussen scholen van het voortgezet onderwijs. Kortom, een leuke nieuwe doelgroep waar Fitter Brein zich maar al te graag voor wil inzetten.
HANNN, Healthy Ageing Network Northern Netherlands, zet zich in voor ‘Meer Gezonde Jaren’ en daar horen kinderen vanaf 12 jaar ook bij. Er wordt al veel gewerkt aan een uitgebreid aanbod voor basisschoolkinderen, maar om echt wat te bereiken is een vervolgtraject nodig. Zo werken we aan een duurzame omgeving die mentale gezondheid stimuleert.

Werken aan concentratie en vooruit denken
Naast het spelen in een competitie op de handige DamZ-damborden, werd er vooral getraind op het versteken van de vaardigheden zoals concentratie, versterken van het geheugen, leren vooruitdenken en juiste beslissingen nemen onder (tijds)druk. Deze vaardigheden zijn heel goed te trainen via het damspel.  Ook leerden de leerlingen enkele technische kneepjes om een goede dampartij te kunnen starten. Al met al werd het vermogen om strategisch te denken enorm uitgedaagd.

Winnaarsmentaliteit
De leerlingen waren erg enthousiast en hadden veel plezier met elkaar. Bij enkele leerlingen zat het met de winnaarsmentaliteit wel goed. Zo fanatiek werd er gedamd. Sommigen hadden namelijk al eerder gedamd op hun basisschool of thuis, maar ook heel veel niet. Des te knapper was het voor de leerlingen die niet of nauwelijks damervaring hadden dat ze toch in een korte tijd veel hebben kunnen leren. Hoe meer kennis over het spel, hoe leuker het kan worden!

Geïnteresseerd in de lessen over Strategisch Denken?
Neem dan contact op met Zainal Palmans via info@fitterbrein.nl. Bekijk ook onze website: www.fitterbrein.nl of www.hannn.eu voor meer informatie.

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network